Važna pravila

OPŠTI USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA:

Korišćenje kartodroma je dozvoljeno samo osobama koje su prihvatile Opšte uslove i potpisale Saglasnost odricanja od odgovornosti ( u daljem tekstu Saglasnost). Svaki korisnik usluga Autokomerc Karting Centra dužan je da se pridržava propisanih opštih uslova i pravila korišćenja Autokomerc Karting Centra radi bezbednosti svih učesnika na kartodromu i oko njega.

OPŠTI USLOVI:

 • Korišćenje kartinga ,ulazak u kompleks, objekat i karting stazu,boravak na tim mestima učešće u svim tamošnjim aktivnostima se odvija na sopstvenu odgovornost i sopstveni rizik
 • Korišćenje kartodroma je dozvoljeno samo osobama koje su prihvatile Opšte uslove i potpisale Saglasnost, koja je preduslov za korišćenje istog.
 • Korišćenje kartodroma je moguće samo u okviru radnog vremena u skladu sa raspoloživošću
 • Korišćenje kartodroma za maloletna lica je dozvoljeno samo kada jedan o roditelja ili staralac popuni i potpiše Saglasnost
 • Za korišćenje kartodroma važe posebna ograničenja u godinama i visini, i to: – deci ispod 7 godina korišćenje kartinga nije dozvoljeno – kartinzi za decu(junior): minimalno 7 godina i 1,35cm visine, – kartinzi za odrasle: 12 godina i 1,60 cm visine – u pojedinim slučajevima kada dete po broju godina ispunjava uslov za korišćenje junior kartinga , a visinom za odrasle, osoblje Autokomerc Karting Centra može doneti odluku da se detetu odobri korišćenje kartinga za odrasle – dečije kartinge ne mogu koristiti osobe koje imaju dovoljan broj godina i visinu za karting za odrasle
 • Ukoliko se koristi karting za dvoje (dvosed), a u istom se vozi maloletno lice,vožač mora biti roditelj/staratelj ili druga punoletna osoba koja ima potpisano odobrenje od roditelja/staratelja.
 • Prilikom korišćenja kartodroma, bez izuetka se moraju slediti instrukcije osoblja
 • Korišćenje kartodroma zahteva visok stepen pažnje, fizičku spremnost i disciplinu korisnika. Korišćenje je dozvoljeno samo osobama koje nemaju nikakvu vrstu telesnih ograničenja, koje bi mogle uticati na bezbedno upravljanje kartingom. Posebnu pažnju na povećanu opasnost skrećemo ljudima koji imaju srčane probleme,probleme sa kičmom,vratom ili pate od povišenog krvnog pritiska
 • Trudnicama je zabranjeno korišćenje kartodroma.
 • Zabranjeno je voziti karting pod uticajem alkohola, droge, lekova ili drugih psihoaktivnih supstanci.
 • Vožnja kartinga nosi opasnost od povrede, koja se ne može isključiti ni u slučaju poštovanja pravila korišćenja.Kartinzi nemaju sigurnosne pojaseve niti air-begove. Karting se ponaša drugačije od putničkog vozila i upravljanje je teže i direktnije. Mora se voziti pažljivo, brzina se mora prilagoditi uslovima na stazi i moraju se izbegavati kolizije sa drugim učesnicima u sesiji i sigurnosnim ogradama.
 • Za štetu koja nastane sopstvenom krivicom korisnika, bilo iz udesa , nepravilnog korišćenja ili zbog toga što nisu sledili upustva osoblja, korisnik kartinga ( roditelj/staratelj za maloletno lice) preuzima neograničenu odgovornost.
 • Autokomerc Karing Centar ne preuzima odgovornost za štete koje nastanu korišćenjem rentiranog kartinga, koje je prouzrokovao korisnik drugog kartinga.
 • Maloletna lica za sve vreme svog boravka u karting centru i okolini moraju da budu pod nadzorom roditelja/staraoca ili osobe sa kojom su u pratnji.

PRAVILA KORIŠĆENJA KARTODROMA:

Svi korsnici Kartodroma koji su prihvatili Opšte uslove i potpisali Saglasnost u obavezi su da poštruju sledeća pravila:

 • Da slede uputstva zaposlenih u Autokomerc Karting Centru. Korisnik koji se u toku vožnje ponaša suprotno Opštim uslovima i pravilima korišćenja Autokomerc Karting Centra, će bez odlaganja biti isključen sa staze, bez prava na povraćaj novca. Ovlašćeno lice Autokomerc Karting Centra zadržava parvo da odbije izdavanje karting vozila, kao i da zabrani pristup stazi svakom licu koje ugožava sopstvenu i opštu bezbednost na kartodromu mi oko njega
 • Leva pedala u karting vozilu je kočnica , a desna je gas. Najstrože je zabranjeno istovremeno pritisnuti gas i kočnicu
 • Vozač mora da se pri korišćenju kartodroma u svakoj prilici ponaša obzirno,a posebno mora poštovati svetlosne signale,zastave,uputstva i bez izuzetaka poštovati instrukcije zaposlenih u Autokomerc Karting Centru.
 • Strogo je zabranjeno boraviti ili šetati u bizini pit stopa ili karting staze.
 • Kartingom se u toku sesije mora upravljati tako da ne ugrožava druge korisnike kartodroma. Zabranjeno je guranje, vožnja tik uz nekog da biste ga izgurali sa staze, udaranje, kao i svaki drugi vid bezobzirnog i nekorektnog ponašanja, usled čega će lice koje na ovaj način krši Opšte uslove biti odmah isključeno sa staze.
 • Vožnja mora biti prilagođena uslovima na stazi. Poželjno je da se, kako bise korisnik navikao na stazu, prvih nekoliko krugova vozi sporijim tempom. S obzirom na to da se kartodrom nalazi na otvorenom prostoru, zbog vremenskih prilika je izložen promenljivim uslovima, usled čega se brzina kretanja vozila mora prilagoditi na adekvatan način.
 • Po davanju siganala za završetak vožnje,a pre samog ulaska u pit vozač je dužan da uspori vozilo do najminimalnije moguće brzine (hodajuća brzina) i polako i oprezno udje u pit.Vozač ne sme napustati vozilo dok sva vozila ne budu zaustavljena u pitu ili dok operater ne da odobrenje za izlazak iz vozila.
 • Ako se desi da u toku vožnje izletite sa staze, ili se zaustavite zbog tehničkog problema ili kvara, obavezno ostanite u vozilu i podignite ruku kako bi Vam osoblje priteklo u pomoć. Najstrožije je zabranjeno izaći iz kartinga,, skinuti kacigu ili voziti u suprotnom smeru.
 • Napuštanje kartinga za vreme vožnje je najstrože zabranjeno.
 • Pojedini delovi motora su vrući pa se zato ni u kom slučaju ne treba naslanjati na motor, auspuh rotirajuće delove kartinga, pri ulasku u karting ili izlasku iz istog.
 • Korisnici su obavezni da koriste zaštitnu opremu.U to spada nošenje integralne (full face) kacige, koja ispunjava ECE smernicu 22 za motorna vozila. Pri korišćenju rental kaciga obavezna je upotreba potkape iz higijenskih razloga.
 • Odeća u kojoj se koristi karting bi trebalo da bude uz telo. Obuća bi trebalo da bude udobna i ravna. Iz bezbednosnih razloga šalove, marame, ešarpe, kravate, duže ogrlice i slično treba skinuti. Zabranjena je vožnja u dugačkim, širokim suknjama, kao i u papučama, japankama ili obući saštiklom.Autokomerc Karting Centar ne snosi odgovornost za nastanak štete na odeći, obući i asesoarima korisnika.
 • Dugu kosu treba vezati u rep i spakovati ispod podkape.
 • Korisnici kartinga su sami odgovorni za ispravno korišćenje zaštitne opreme i ispravnu poziciju u sedištu. pri čemu se posebno misli na činjenicu da li mogu lepo dohvati volan i pedale.
 • Nošenje bilo čega što može ispasti na stazi (mobilni telefoni, ključevi i slično) je najstrože zabranjeno Mobilne telefone, ključeve, novčanike i ostalo ne držati u džepovima pantalona, kako ne bi ispali tokom vožnje. Možete ih zaključati u ormariće, koji su Vam na raspolaganju, ili držati u zakopčanim džepovima na gornjim delovima odeće. Autokomerc Karting Centar ne snosi odgovoronost za oštećenje ili gubljenje Vaših stvari.
 • Ukoliko ima nejasnoća i/ili pitanja o pravilima ponašanja , korisnicima nije dozvoljeno da započnu vožnju.

SAGLASNOST:

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa pravilima ponašanja i opštim uslovima na kartingu i svojeručnim potpisom prihvata da snosi SOPSTVENU ODGOVORNOST za sve eventualne povrede koje mogu da nastanu na karting stazi i oko nje.

Korisnik je dužan da svaku štetu pričinjenu na vozilu novčano nadoknadi, bilo da je do štete došlo nepravilnom upotrebom vozila, izletanjem sa staze ili kontaktom sa drugim karting vozilima. Bilo koja zloupotreba vozila se neće tolerisati.

MALOLETNI KORISNICI KARTING VOZILA

1. Ukoliko je korisnik maloletan, a dolazi u pratnji roditelja ili staratelja, potrebno je da njegov roditelj ili staratelj potpiše saglasnost za korišćenje karting vozila i vožnju maloletnika na karting stazi.

Saglasan sam da maloletni/a (puno ime i prezime štampanim slovima):_____________

kome/kojima sam ja roditelj/staratelj može/mogu koristiti karting vozilo i učestvovati u vožnji na karting stazi i svojeručnim potpisom prihvatam da snosim ODGOVORNOST za sve eventualne povrede maloletnog korisnika ili štete koju pričini maloletni korisnik, a koje mogu da nastanu na karting stazi i oko nje.

2. Ukoliko je korisnik maloletan, a dolazi u pratnji treće osobe (baba, deda, neko od srodnika itd.), pratilac je obavezan da dostavi saglasnost roditelja ili staratelja za korišćenje karting vozila i vožnju maloletnika na karting stazi.

Saglasan sam da maloletni/a : _____________________ ,

koji dolazi u pratnji_________________(ime i prezime), kome/kojima sam ja roditelj/staratelj može/mogu koristiti karting vozilo i učestvovati u vožnji na karting stazi i svojeručnim potpisom prihvatam da snosim ODGOVORNOST za sve eventualne povrede maloletnog korisnika ili štete koju pričini maloletni korisnik, a koje mogu da nastanu na karting stazi i oko nje.

3. Organizovan dolazak MALOLETNIH korisnika karting vozila

Ukoliko maloletne osobe dolaze u pratnji punoletne osobe kao vid ogranizovanog dolaska, potrebno je da punoletna osoba (organizator dolaska) svojeručnim potpisom potvrdi da su joj maloletna lica:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
poverena od strane roditelja ili staratelja, i da sa sobom donese saglasnost roditelja ili startelja za svaku maloletnu osobu pojednično, kojom roditelj ili staratelj daje saglasnost da njegovo dete može koristiti karting vozilo i učestvovati u vožnji na karting stazi gde svojeručnim potpisom prihvata da snosi ODGOVORNOST za sve eventualne povrede maloletnog korisnika ili štete koju pričini maloletni korisnik, a koje mogu da nastanu na karting stazi i oko nje.

NEWSLETTER

AUTOKOMERC KARTING CENTAR

Doživite vožnju na nov i dinamičan način! Uključite se u karting revoluciju – na jedinom profesionalnom kartodromu u zemlji!

OPŠIRNIJE »

KONTAKT

Autokomerc Karting Centar

Adresa: Svetog Save 84c, Beograd

Telefon/fax: 011 31 31 591

Mobilni: 063 325 733

Korporativni karting: 063 240 660


Radno vreme Karting centra:

Svakim danom od 8:00-22:00h


Dečiji termini:

Radnim danom: 10.00 - 17.00
(obavezno pre dolaska, proveriti da li je staza bukirana u pomenutom periodu-radnim danima)

Vikendom: 10.00-12.00